Home

 


Michiel Adriaansen heeft het volgende gepubliceerd:

- 9 april 2013 : Staat loopt miljarden mis

- 21 juni 2012 : Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (red.) (met medewerking van M.P.L. Adriaansen), Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet.    

- 21 juni 2012 : Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (red.) (met medewerking van M.P.L. Adriaansen), Bijlagen Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet.

 

Michiel Adriaansen heeft op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, een initiatief van Erasmus School of Economics, de volgende publicaties staan: 

- 20 november 2011 : Algemene Rekenkamer in de clinch met DNB 

- op 16 febtruari 2011 :  'Met visie "Toezicht op afstand" blijft goed toezicht ver weg'

-  op 12 januari 2010 : 
DNB zit er maar mooi mee

- op 5 januari 2009 :
De BV voor eenvoud en flexibiliteit