HomePeter Kavelaars heeft op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, een initiatief van Erasmus School of Economics, de volgende publicaties staan:

- 31 maart 2014 : Belasting kan best simpel zijn

- 28 februari 2014 : Agenda voor fiscal groei

- 14 november 2012 : Fiscaal tobben met de woningmarkt

- 25 oktober 2011 :
Belastingplan 2012 : ondersteuning economie ontbreekt ten onrechte  

- 3 oktober 2011 : 57 miljard euro lastenverzwaring voor burgers

- 11 april 2011: Caribisch Nederland: een fiscaal gedrocht?

- 20 augustus 2010 : Keizer FIFA (ook in het WFR op 19 augustus 2010) 

- 9 november 2009 : Loonheffingen en Eenvoud

Een overzicht van de publicaties van Prof.dr. P. Kavelaars: 

ARTIKELEN

2012
Bank taxes in Forms and Sizes; EC Opts for FTT
Intertax june/july 2012, vol. 40, nr. 6/7, p. 400-413
Opmaat naar de Robin Hood tax?
WFR 12 januari 2012, nr. 6936, p. 40-51
 
Staatsteun in the picture
NTFR-B 2012/8, p. 24-30
 
Verdragsbeleid: algemene aspecten
TFO maart 2012, nr 119, p. 49-59
 
Bankenbelasting
WFR 26 januari 2012, nr. 6938, p. 116-124
 
Good governance en tarief
WFR 22 maart 2012, nr. 6946, p. 394-395
 
Pensoenakkoord of stabiliteitsakkoord?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken juni 2012, nr. 3, p. 3-5
 
Netherlands Bank Tax introduced
European Taxation augustus 2012, nr. 8, vol. 52, p.437-442
Voorkoming van internationale dubbele bankenbelasting
NTFR-B 2012/32, augustus/september, p 18-23
Druk op toekomstvoorzieningen (opinie)
NTFR 6 september 2012, nr 36. 2012/2099, p 1-4
 

2011
 
Belastingherziening: onderbelichte thema’s
TFO januari 2011, nr. 112-113, p. 52-61
 
Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland (samen met J. Adeler en D. Beeks)
SDU uitgevers, Den Haag, 2011, Fiscale Geschriften, 322p.
 
Misbruik van fiscaal recht in de Europese Unie
In: L.J.A. Pieterse (red.), Van Mens tot Mens, SDU, Den Haag, 2011, p. 161-171 (afscheidsbundel H. van Mens).
 
Belastingheffing in Caribisch Nederland
Caribisch Juristenblad 2011/2, p.75-92
 
Verbonden verhoudingen

In: A.H. van den Boom e.a. (red.), Toezicht op inzicht, ESE, EUR, 2011, p. 277-291 (afscheidsbundel R. van Hoepen)
Caribisch Nederland: Internationale fiscale aspecen (1) en ((2)
NTFR-B 2011/8, p. 11-19 en NTFR-B 2011/12, p. 18-23
 
Fiscaliteit in Caribisch Nederland
WFR 10 maart 2011, 687, 140e jg., p. 300-311
 
New tax regime in the Dutch Caribbean: international aspects Intertax June 2011, vol. 39, nrs. 6/7, p.353-364 
Arbeidsinkomsten en verdragsbeleid
MBB april 2011, nr 4, p. 168-180 
A Bank Tax as an Alternative to Banks ‘VAT Exemption?
In: H. van Arendonk, S. Janssen en R. van der Paardt (red.), VAT in an EU and international Perspective, IBFD, Amsterdam, 2011, p. 241-252 (afscheidsbundel H. Kogels).
P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk ingesteld
Afscheidsbundel D.A. Albregtse, FEI, EUR, Rotterdam, 2011, 160p.
Ongewenst: bankenbelasting
NTFR 7 juli 2011, 2011/1462, p. 1-3
 
Bankenbelasting: panacee voor de financiële crisis
WFR 6 oktober 2011, nr. 6923, p. 1248-1257
 
Verdeling heffingsgrondslag
WFR 03 november 2011, nr. 6927, p. 1415-1424 
Misbruik en EU-recht
WFR 22 september 2011, nr. 6921, p. 1177-1184
 
Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen (bespreking rapport VVB)
TPV augustus 2011,nr. 4, p. 3-7
 
Inkomstenbelasting Kluwer, 2011, 7e druk  
Internationaal belastingrecht
Kluwer, 2011, vijfde druk 
P. Kavelaars (red.),Totaalwinst
FEI, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011, 106 p. (congresbundel)  

2010
Pensioenleeftijd naar 67 jaar
Tijdschrift voor pensioenvraagstukken april 2010, nr 2, p. 3-10
BES-wetgeving: Nederland kent voortaan twee fiscale stelsels
MBB mei 2010, 79e jg., p. 195-206 (samen met mr J. Adeler)  
Observaties
NTFR 15 juli 2010, 11e jg., nr. 28, 2010/1586, p. 1-5.
 
Keizer FIFA (column)
WFR 2010/6869, p. 996-997 
OESO 2010 en het werknemersartikel
NTFR-B 2010/40, november, 4e jg., nr. 11, p.26-32
 
Tax Case Law of the court of Justice of the European Union (co-ditors: E.P. Pechler en J. Korving)
SDU Publishers, The Hague, The Netherlands, edition 2010, 728 p. 
Inkomstenbelasting (samen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver)
Kluwer, Deventer, 2010, 6e herziene druk, 846 p.
Internationaal belastingrecht (samen met A.C.G.A.C de Graaf en A.J.a. Stevens)
Kluwer, Deventer, 2010, 4e heriziene druk, 502 p. 
Naar een europese winstbelasting? (Redactie met D.A. Albregtse; congresbundel ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Fiscaal economisch Instituut van de EUR)
Kluwer, Deventer, 2010, 292 p. (serie Academische fiscale beschouwingen)
 

2009 
De fiscale toekomst van de Nederlandse Antillen (met J. Adeler)WFR 2009/6799, 12 februari, 138e jg., blz. 192 – 197 ……. 
Conserverende aanslag en verdragen (1)
NTFR-B 2009/28,blz.  7-12, juli 2009 
Conserverende aanslag en verdragen (2)
NTFR-B  2009/29, blz. 13-20, juli 2009 
Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (1)Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, juni 2009, nr 3, blz. 86-92 
Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (2)Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, augustus 2009, nr. 4, blz. 127 - 132……… 
Toekomstig inkomen in internationaal fiscaal perspectief
WFR 2009/6812, 4 mei 2009, 138e jg., blz. 635-636 
Het bankgeheim: enkele ontwikkelingen
NTFR 16 juli 2009, 10e jg., nr 29, 2009/1528, blz. 1-5 
De dga in de loonbelasting-, de sociale verzkerings-, de pensioen- en de internationale sfeer,
TFO juni  2009, nr 103, blz. 65-70
 
Enkele topics in de loonheffingen
TFO augustus 2009, nr 104, blz. 117 - 124 
Vermogensvergoedingen in de vennootschapsbelasting
Fiscaal Tijdschrift Vermogen, december 2009, 10e jg., blz. 5 – 14 

2008 
Ge- en misbruik van EU-recht|
TFRB 2008/11, 2e jg., nr 2, februari 2008, blz. 24 – 29. 
Pensioenfondsen, API’s en staatssteun
Pensioen Magazine 2008/2, 13e jg., februari 2008, blz. 6 – 12 
De Antillen en Aruba en hun (toekomstige) band met de EU
Tijdschrift voor Antilliaans recht 2008/4, blz. 250-268  
Grensoverschrijdend pensioen
NTFR-B 2008/21, 2e jg., nr. 4, april 2008, blz. 16 - 21 
Dividend(belasting) en de EU
TFO juni 2008, nr 97, blz. 77-85 
Het rammelt en rommelt
NTFR 2008/1303, 10 juli 2008, 9e jg., blz.1 - 4 
Fiscale kenniseconomie
TFO augustus 2008, nr 98, blz.89 - 97`
Naar een europese winstgrondslag (1) en (2)
WFR 23 oktober 2008, 137e jg., nr 6785 en 6786, blz. 1184-1193, 1218-1226 
Ontwikkelingen in het internationaal belastingrecht
TFO december 2008, nr 100, blz. 192 - 204 
Grensoverschrijdende renteaftrek
NTFR-B december 2008, nr 12, 2008/55, 2e jg., blz. 12-18 

2007
DGA’s in samenwerkingsverband
Pensioen & Praktijk maart 2007, nr 3,17e jg., blz. 14 - 16 
EU en directe belastingen
TFO februari 2007, nr. 89, blz. 1-27 
Cross-Border Aspect of Pensions in the Nederlands, including Tax Treaty and EU-law
Bulletin for International Documentation Vol. 61, 2007, nr. 3, march, blz. 86-102 
Mededelingen van de Europese CommissieNTFR 2007/1103, 8e jg., 28 juni 2007, nr 26, blz.1-4 
Fiscaliteit en kenniseconomieC.L.J. Caminda, A.M. Habermam, J.H. Hoogteijling, H. Vording (red.), Belastingen met beleid, SDU, Den Haag, 2007, blz. 255-272 (ISBN 978-90-12-12470-6) (boekbijdrage)
Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver)Kluwer, Deventer, 2007, 3e druk, FED Fiscale Studieserie nr 35, 692 blz. (ISBN 978-90-13-04645-8), (blz. 1-20, 33-57, 129-249, 305-385, 575-600, 619-630) 
Internationaal belastingrecht (tezamen met A.C.G.A.C. de Graaf en A.J.A. Stevens)
Kluwer, Deventer, 2007, 1e druk, FED Fiscale Studieserie nr 39, 416 blz. (ISBN 978-90-60-02774-5), (blz. 1- 80, 183-378) 
Het buitenland van de Europese UnieWFR 2007/6732, 136e jg., blz. 919-925 
The foreign countries of the European UnionEC Tax Review  nr. 6, 2007, blz. 268 – 273 (ISSN 0928-2750) 
Pensioen fiscaal onder vuur door de Europese CommissiePensioen & Praktijk september 2007, nr 9, 17e jg., blz. 5 -10 
Hoge Raad geeft handen en voeten aan verdrags-werkgeverschap
NTFRB 2007/04, maart 2007, 1e jg., nr. 1, blz. 18 -22 
Naar een Europese vennootschapsbelasting?
NTFRB 2007/32, juli/augustus 2007, 1e jg., nr 5/6, blz. 33 - 38 
Europese Commissie  wint pensioeninfractieprocedures
NTFRB 2007/46, november 2007, 1e jg., nr 9, blz. 17 - 23 

2006
Thincapregeling en vaste inrichting matchen niet altijd (tezamen met mr L.P. v.d. Kommer)
WFR 26 januari 2006, 135e jg., nr. 6655, blz. 67-72 
Werken aan winst (column/opinie)
Fiscaal Tijdschrift Vermogen maart 2006, 8e jg., blz. 3-4  
Staatssteun en subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting
TFO april 2006, nr. 84, blz. 66-73 
Loon en pensioen
A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001 (red), Kluwer, Deventer, blz. 371-382 (h.18) 
Buitenlandse postactieven en verzekeringsplicht voor de ZVW
Pensioen & Praktijk mei 2006, nr. 5, blz. 21-24 
L.G.M. Stevens (red.), Fiscaal Commentaar 2006,
Kluwer, Deventer, tweede druk, 1964 blz. (diverse hoofdstukken/paragrafen) 
Impressie (column/opinie)
NTFR 29 juni 2006, 2006/893, blz. 1-3. 
Fiscaliteit, onderwijs en onderzoek(opinie)
NTFR 2 november 2006, 7e jg., nr. 44, blz. 1-4, 2006/1527 
Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver), FED, Deventer, 2006, 2e druk, 657 blz. (mijn aandeel circa 250 blz.) 
Natuurschoonlandgoederen en rijksmonumenten (redactie)SDU, Amersfoort, 2006, 2e druk, 196 blz.
 Fiscale rechtspraak Europese Hof van Justitie (mmv E.B. Pechler)SDU, Amersfoort, 2006, editie 2006, 3e druk, 416 blz. 
Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union (mmv E. Pechler)
SDU, Amersfoort, 2006, editie 2006-2007, 404 blz. (ism Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Maatschappelijk heffen, Liber Amicorum L.G.M. Stevens (redactie tezamen met D.A. Albregtse), deel 1
Kluwer, Deventer, 2006, 690 blz. 
Bestaat fiscaal wetenschappelijk onderzoek?Opgenomen in D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, blz. 391-407 
Transparantie
WFR 14 december 2006, nr. 6698, blz. 1377-1378  

2005
Arbeidsinkomsten en verdragstoepassing
TFO april 2005, nr. 78, blz. 56-69 
Rechtszekerheid
Pensioen en Praktijk april 2005, jg. 15, nr. 4, blz. 10-11 
VPL
WFR 
Grensoverschrijdende aspecten van pensioen
TFO augustus 2005, nr. 80, blz. 149-157 
Vennootschapsbelasting. Quo Vadis?
NTFR 30 juni 2005, 6e jg., nr. 26, 2005/835, blz. 1-3 
Mailtax
WFR 30 juni 2005, 134e jg., nr. 6630, blz. 913-914 
Inkoop van prepensioen
Pensioen Actief 2005/………… 
Zetelverplaatsing van pensioen-BV’s
Pensioen & Praktijk oktober 2005, nr. 10, 15e jg., blz. 11-16 
Terugtredend fiscaal Gemeenschapsrecht
Fiscaal Tijdschrift Vermogen september 2005, 7e jg., blz. 6-14 
Pensioen- en levensloopregeling: enkele internationale aspecten van de Wet VPL
Pensioen & Praktijk december 2005, nr. 12, 15e jg., blz. 17-19 
Schrikken: overgangsrecht VPLWFR  Buitenlandse postactieven en de Zorgverzekeringswet
Pensioen Actief december 2005, jg. 12, nr. 6, blz. 13-15 

2004
Het groepsbegrip in de thincapregeling (samen met R.A.H. Smittenberg)WFR 133e jg., 12 februari 2004, nr. 6563, blz. 165-182.  
Europees recht en fiscaliteit: geleidelijke harmoniserende werking|
RM Themis jg. 165, nr. 2, april 2004, blz. 52-69 
Conserverende aanslag afgeserveerd
Pensioen & Praktijk 14e jg., april 2004, nr. 4, blz.5-6 
De VUT- en prepensioenvoorstellen: zo moet het niet!
Pensioen & Praktijk 14e jg., oktober 2004, nr. 10, blz. 20-28 
Hof van Justitie vergroot druk op fiscale afrekening bij emigratie
Pensioen Actief 
Europees recht en heffingen naar het inkomen (boekbijdrage FB Belastingadviseursdag)
Federatie van Belastingadviseurs, Europa, blz. 27-50, SDU, Amersfoort, 2004 
Europese dividendstromen
NTFR 5e jg., 1 juli 2004, nr. 27, blz. 1-3 
105
WFR 133e jg., nr. 6587, 19 augustus 2004, blz. 1101-1102 
Grensoverschrijdende goudhanddrukken
Pensioen Actief 11e jg., 2004, nr. 4, blz. 10-14  
Modelverdrag en pensioen
Pensioen & Praktijk 14e jg., september 2004, nr. 9, blz. 8-9 
België doet niet zo moeilijk
Pensioen & Praktijk 14e jg., oktober 2004, nr. 10, blz. 18-19 
Detachering: sociaalverzekeringsrechtelijke en fiscale aspecten
NOB-bundel 
De VUT- en prepensioenvooorstellen: zo moet het niet!
Pensioen & Praktijk oktober 2004, nr. 10, blz. 20-28 
De Antillen, Aruba en de EU
WFR 2004/6602, 133e jg., blz. 1775-1781
Reparaties in toekomstvoorzieningen
Pensioen Actief oktober 2004, 11e jg, nr. 5, blz. 19-22 
Overgangsrecht en vrijwillige publicaties
Pensioen Actief december 2004, nr. 6, 11e jg., blz. 13-15 
EindafrekeningPensioen Actief december 2004, nr. 6, 11e jg, blz. 1 

2003 
De lange arm van het Hof van Justitie
Afscheidsbundel E. Aardema, ………. (red. D.A. Albregtse, E. Heithuis en L.G.M. Stevens), blz. 239-254 
Geslaagde aanval buitenlanders op successiewet
Fiscaal Tijdschrift Vermogen 5e jg., nr. 2, februari, blz. 3 
Fictieve successierechtelijke verkrijging pensioenlichaam
Pensioenactief 10e jg., nr. 1, februari 2003, blz. 6-9 
Danner: een stap voorwaarts in het vrije pensioenverkeer?Pensioenmagazine april 2003, 8e jg., nr. 4, blz. 20-27 
Aanpassing voorwaarden werknemersopties (tezamen met A. Boekhorst)
Fiscaal Tijdschrift Vermogen 5e jg., nr. 5, mei 2003, blz. 5-11 
Europese onrust (column)
WFR 132e jg., 3 april 2003, nr. 6523, blz. 539-540 
Grensoverschrijdende zekerheidsstellingen Europeesrechtelijk getoetst
WFR 132e jg., 10 april 2003, nr. 6524, blz. 575-582 
Versobering van fiscale pensioenopbouw
Pensioen & Praktijk mei 2003, nr. 5, blz. 5-9 
Ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting (tezamen met B. Schuver)TFO juni 2003, nr. 67, blz.73-80 
Vermogenswinst (opinie)NTFR 2003/1107, nr. 27, 3 juli 2003, blz. 1-3

2002 
Veranderende tijden (column)
WFR…
Fiscale buitenbeentjes: artiesten en beroepssporters
Forfaitair april 2002, jg. 15, nr. 123, blz. 35-43
Internationale aspecten van fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken april 2002, nr. 2, blz. 34-38 
Fiscale winstaspecten van pensioen – deel I
Pensioen & Praktijk juni 2002, nr. 6, jg. 12, blz. 11-18 
Fiscale aspecten van pensioen – deel II
Pensioen & Praktijk september 2002, nr. 9, jg. 12, blz. 11-15 
Vergrijzing, ontgroening en de (fiscale) toekomst van toekomstvoorzieningen
Verzekeringsarchief 79e jg., nr. 3, blz. 86-92