Home

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Tigelaar heeft het volgende gepubliceerd:

- De commanditaire vennootschap als opvolgingsinstrument, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2013/01.

- Inkomstenbelasting-aspecten rondom bedrijfsopvolging, Bijdragen aan het op 29 juni 2012 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip Bedrijfsopvolging, Service Point Erasmus, Rotterdam, 2013.

- Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: neutraliteit tussen leven en overlijden?, in: Maatschappelijk ingesteld, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Service Point Erasmus, Rotterdam, 2011.

- 28 april 2011 : De Fiscale agenda: wordt de fiscale gereedschapskist weer eens goed opgeruimd? op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, een initiatief van Erasmus School of Economics.

- Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij kapitaalvennootschappen: economische en fiscaaltechnische aspecten, in: Naar een Europese winstbelasting? Papers uitgebracht ter gelegenheid van het jubileumcongres in verband met het 40-jarig bestaan van het Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gehouden op 11 juni 2010, Kluwer, Deventer, 2010.

-  25 juni 2009 :  
Economische crisis: fiscaal stimuleren?  op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, een initiatief van Erasmus School of Economics.

- Doorschuiffaciliteiten bij bedrijfsoverdracht: weggegooid geld, in: Maatschappelijk heffen, De wetenschap, Opstellen op 8 december 2006 aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer, 2006. Bijdrage geschreven met dr. D.A. Albregtse.

- Fictief loon: een (buiten)gewone verdiensten, in: Buitengewone verdiensten, opstellen aangeboden D.A. Albregtse bij zijn 25‐jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam Erasmus Universiteit 2004.