Home

PUBLICATIES DICK VAN SPRUNDEL :

 

- interview http://taxlive.nl/-/hoge-raad-stopt-discussie-over-dispariteit-en-deelnemingsvrijstelling 10 februari 2014
- interview http://taxlive.nl/-/betalingsuitstel-bij-bedrijfsemigratie-blijft-niet-eu-proof-  1 februari 2014

- interview http://taxlive.nl/-/grensoverschrijdende-rulings-welkome-aanvulling-voor-multinationals  25 augustus 2013
- het artikel Fiscale crisismaatregelen gaan niet ver genoeg  opinieplatform EconomieOpinie.nl,  21 augustus 2013.
- interview http://taxlive.nl/-/automatische-gegevensuitwisseling- een-niet-te-onderschatten-toekomsttrend  25 juni 2013
- interview 
http://taxlive.nl/-/belastingontwijking-fiscale-prioriteit-op-internationaal-niveau 25 april 2013
-  "Een nieuwe inbreukprocedure komt tot bloei!" De Aanslag, april 2013;
- het artikel Vervroegd afschrijven impuls voor economie,  Financieele Dagblad, 25 maart 2013
- interview http://taxlive.nl/-/dispariteit-en-deelnemingsvrijstelling-blijft-gemoederen-bezig-houden, 7 februari 2013
- het artikel
Heffing op vertrekkende bedrijven blijft rammelen Financieele Dagblad, 2 februari 2013
- interview "Betalingsuitstel bij bedrijfemigratie weinig populair", TaxLive.nl, 1 februari 2013

-  de column 'Wet uitstel van betaling exitheffingen: niet EU-proof' Weekblad Fiscaal Recht (WFR 2012/914),12 juli 2012;
tevens op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, 24 juli 2012.


-  
'Belastingplan 2012: Wat zit er (niet) in?' zowel in de december uitgave van de Forfaitair als in De Aanslag, december 2011;
- Interview "EU-HOF eist souplesse fiscus bij exitheffing", Het Financieele Dagblad, 30 November 2011

- samen met Kasper Dans de bijdrage "Whether or Not Interest Income Should Fall under the Scope of the Tonnage Tax Regime" , European Taxation, december 2011.
- de bijdrage Willen we een Waterloo? opinieplatform EconomieOpinie.nl, Erasmus School of Economics, 26 September 2011 .
- de bijdrage Deus ex machina over emigratieheffingen in de (totaal)winstsfeer . in de afscheidsbundel voor Dr. D.A. Albregtse, getiteld Maatschappelijk ingesteld, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, 17 juni 2011
- de bijdrage (Onzakelijke) leningen getoetst aan de Aristotelische gelijkheidsformule  opinieplatform EconomieOpinie.nl, Erasmus School of Economics,  28 juni 2011.
- samen met Kasper Dans het artikel "To tax or not to tax - vallen rente-inkomsten onder het tonnageregime" Weekblad Fiscaal Recht (2011/6904),  28 april 2011.
- het artikel “Emigratieheffingen in de winstsfeer – de stand van zaken”  de MKB adviseur, april 2011;
- de bijdrage "In het spoor van Vasco da Gama - Christiaanse-Taxateur naar India!"  De Aanslag,  april 2011;
- samen met Jeroen van Strien het artikel "Terugkeer naar Ithaka? De 'onzakelijke lening' bij de crediteur - deel 4"  Weekblad Fiscaal Recht (2011/6902),  14 april 2011.
- het artikel "Investeren in zeeschepen: the Netherlands rule the waves?" Forfaitair, maart 2011;

- meegewerkt aan een discussiebijdrage getiteld: Is een Europese winstbelasting wenselijk en überhaupt uitvoerbaar? in de circulaire van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring, december 2010;
- samen met Jeroen van Strien het artikel "Certificering, verpanding en (lenings)overeenkomsten bij een fiscale eenheid. Blijft de doos van Pandora gesloten?" Weekblad Fiscaal Recht (2010/1323); 
- het artikel Exitheffingen bij ondernemingen Weekblad Fiscaal Recht (2010/1045), 26 augustus 2010;
- het artikel Naar een Europese winstbelasting  Weekblad Fiscaal Recht (2010/948),22 juli 2010;
- het artikel Emigratieheffing ondernemingen onder vuur  opinieplatform EconomieOpinie.nl, Erasmus School of Economie, 17 juni 2010. 
- het artikel Klopjacht op belastingontduikers, De Aanslag,  17 januari 2010.